Sierra Leone

Sierra Leone is een klein land aan de Westkust van Afrika en ligt ingeklemd tussen de landen Guinea en Liberia. Het heeft een tropisch klimaat wat is te onderscheiden in twee seizoenen; droogseizoen en regenseizoen. Sierra Leone heeft een divers landschap, namelijk van Savanne tot regenwouden. Het land heeft ook een aantal van de prachtigste stranden ter wereld en is rijk aan natuurlijke hulpbronnen (zoals ijzer, bauxiet, goud, diamanten, etc).

Sierra Leone is een constitutionele democratie met een gekozen president. De huidige president Julius Maada Bio is vreedzaam gekozen in 2018. De regering is gezeteld in Freetown, de hoofdstad en het zakencentrum van het land. Freetown ligt in het westen van het land en is de grootste stad van het land. Het geschatte aantal inwoners is iets meer dan 800.000 (2017 World Population Review).

Geschiedenis

Sierra Leone heeft in 1462 haar naam gekregen van de Portugese onderzoeker Pedro de Sintra, die het land Serra Leoa noemde, wat ‘Leeuwinnenberg’ betekent. Later werd Sierra Leone een belangrijk centrum voor de trans-Atlantische slavenhandel, tot Freetown werd gevestigd in 1792 door de Sierra Leone Company. De stad Freetown werd toen een thuisbasis voor voormalige slaven (vandaar de naam Freetown). In 1808 werd Freetown een Britse kolonie. In 1961 verwierf Sierra Leone onafhankelijkheid. Na enkele opeenvolgende regeringen begon in 1991 een burgeroorlog. De oorlog woedde van 1991 tot 2002 en was voor de rest van de wereld vooral bekend vanwege de wrede praktijken van amputaties. Vandaag de dag is Sierra Leone nog steeds één van de armste landen ter wereld met de laagste levensverwachting ter wereld (de gemiddelde leeftijdsverwachting was volgens de UNDP Human Development Reports 2016 slechts 51.3 jaar). Echter, sinds het einde van de oorlog is Sierra Leone bezig met de opbouw van het land en sindsdien heeft ook de economie een gestage groei laten zien.

Ebola

De uitbraak van Ebola in maart 2014 in Guinea in West-Afrika, was de grootste en meest complexe sinds de ontdekking van het Ebola virus in 1976. In mei 2014 werd het verspreid naar Sierra Leone. Er wordt aangenomen dat fruit vleermuizen natuurlijke gastheren van het Ebola virus zijn. Ebola wordt onder mensen verspreid door bloedcontact, uitwerpselen, urine, organen en andere lichaamssappen van besmette dieren. Daarop verspreidt Ebola zich van mens tot mens via direct contact met het bloed, uitwerpselen, urine en organen of andere lichaamssappen van geïnfecteerde mensen en door het contact met geïnfecteerde oppervlaktes en materialen, zoals beddengoed en kleding. Begrafenisceremonies waar rouwende mensen direct contact met het lichaam van de overledene hebben, kan ook een rol in de verspreiding van Ebola spelen, omdat een besmet lichaam zeer besmettelijk is. Mensen blijven besmettelijk zolang hun bloed, lichaamssappen, inclusief sperma en borstvoeding het virus bevat. Mannen die het virus hebben overleefd, kunnen het tot op 7 weken na herstel via sperma nog steeds verspreiden. De incubatietijd (de tijd tussen het begin van de infectie en het vertonen van infectieverschijnselen) is 2 tot 21 dagen. Mensen zijn niet besmettelijk totdat zij de symptomen vertonen. Eerste symptomen zijn een plotselinge koorts, vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn en een pijnlijke keel. Dit wordt gevolgd door braken, diarree, huiduitslag, symptomen van uitvallende nier- en leverfuncties en in sommige gevallen interne en externe bloedingen. Er is nog steeds geen gedegen behandeling van Ebola. Er wordt onderzoek gedaan naar potentiële behandelingsvormen zoals bloedproducten, immuuntherapie en medicijn behandelingen.

In januari van 2015 rapporteerde het land 9780 infecties, waarvan 2943 dodelijk. Onder medische medewerkers werden er 296 gevallen gemeld, waarvan 221 fataal. Maart 2015 verklaarde de WHO het land Ebola-vrij.

Bevolking

slmapDe bevolking van Sierra Leone is geschat op circa 7.09 miljoen mensen. De bevolking bestaat uit 16 verschillende etnische groepen. De twee grootste groepen zijn de Temne en de Mende. De meest gesproken taal is Krio (hoewel het niet de officiële taal is, wordt Krio overal in Sierra Leone het meest gesproken). De officiële taal is Engels, wat wordt gesproken in overheidsinstellingen en bedrijven.
Sierra Leone wordt beschouwd als een hoofdzakelijk islamitisch land (ongeveer 60%). Christenen vormen ongeveer 30% van de bevolking en 10% volgt een meer inheemse religie. Religie wordt in Sierra Leone vaak beschouwd als een tamelijk vloeibaar begrip en daarom is het niet ongewoon om christenen te ontmoeten die ook de islam steunen en vice versa. Velen voelen zich ook verbonden met de traditionele geloven naast het Christendom en de Islam. Sierra Leone ervaart geen religieuze spanningen. De meeste mensen respecteren het geloof van de ander en gemengde religieuze opvattingen binnen huwelijken en families komen vaak voor.

Onderwijs

De gemiddelde bevolking van Sierra Leone is erg jong, met een geschatte 41% onder de 15 jaar en 39% in de leeftijd tussen 15 en 35 jaar oud. De meeste mensen leven op het platteland, maar met een snelgroeiende urbanisatie trend, verstedelijkt het land snel. Met als gevolg dat sociale voorzieningen in de steden onder druk komen te staan.

Primair onderwijs is verplicht voor alle kinderen en is officieel ‘gratis’. De norm is om ten minste zes jaar basisonderwijs en drie jaar onderbouw van het voorgezet onderwijs te volgen. Maar een tekort aan scholen en leerkrachten en een algemeen gebrek aan middelen maken deze implementatie extreem moeilijk.

Tweederde van de volwassen bevolking in Sierra Leone is analfabeet. Gedurende de oorlog zijn in totaal 1.270 basisscholen verwoest, met als gevolg dat in 2001 67% van alle schoolgaande kinderen niet naar school kon. Sindsdien heeft het land een aantal grote stappen gezet en is de situatie aanzienlijk verbeterd. Tussen 2001 en 2005 is het aantal basisschoolinschrijvingen verdubbeld en zijn sinds het einde van de oorlog veel scholen gereconstrueerd. Hoewel het aantal kinderen in het primaire onderwijs sterk is toegenomen sinds het einde van de oorlog waren er in 2010 nog ruim 281.100 kinderen die niet naar school gingen (UNESCO). Volgens de cijfers van het UNDP Human Development Report 2016 is het percentage kinderen dat basisonderwijs afmaakt slechts 47,8%. Het aantal meisjes dat de basisschool niet heeft voltooid is zelfs nog lager, wat mede te maken heeft met de culturele overtuiging in sommige gebieden van Sierra Leone, waar onderwijs voor meisjes niet wordt ondersteund.

De kwaliteit van het onderwijs in Sierra Leone is aanzienlijk laag in alle aspecten. Leerkrachten zijn slecht uitgerust met middelen en bezitten vaak niet de nodige didactische vaardigheden. Het gevolg hiervan is dat het opleidingsniveau van de studenten in Sierra Leone ver beneden het niveau van de westerse collega’s ligt. Dit is één van de belangrijkste redenen voor de hoge werkloosheid onder de jeugd in Sierra Leone.

Tertiair onderwijs

Sierra Leone’s tertiair onderwijssysteem is niet in een veel betere conditie. De polytechnische instellingen worden geacht zowel het technische- als het beroepsonderwijs te verstrekken en daarbij ook training programma’s. De instellingen blijken echter niet in staat te zijn om jongeren voor te bereiden op het helpen vinden en behouden van een baan. Vaak is dit te wijten aan het gebrek aan kwaliteitsonderwijs, maar ook vanwege de hoge kosten die studenten moeten betalen voor hun studies. Veel jongeren hebben na het afstuderen nog te weinig praktische vaardigheden.

Geschoolde arbeidskrachten worden hooggewaardeerd en zijn veel gevraagd door werkgevers. Er is vooral een grote vraag naar goed opgeleide mid-level beroepen, zoals onderwijzers, elektriciens, technici en computerprogrammeurs. Helaas voor de meeste jongeren leidt de combinatie van kwalitatief slecht onderwijs, het gebrek aan sociale vaardigheden, te weinig steun door ouders of omgeving én gebrek aan kritisch denken tot langdurige werkloosheid.

Werkloosheid

De werkloosheid is hoog in Sierra Leone; gemiddeld 70% van de jongeren (15-35 jaar oud) is werkloos of werkt onder zijn/haar niveau. Een geschatte 800.000 jongeren zijn op zoek naar een baan. Vooral in de stedelijke gebieden hebben jonge mensen moeite om passend werk te vinden. Jonge mensen in de steden hebben drie keer meer kans op werkloosheid dan hun leeftijdgenoten op het platteland.
De Sierra Leoonse gemeenschap weerspiegelt nog steeds een grote ongelijkheid tussen de seksen, slechts 16.8% van de volwassen vrouwen hebben middelbaar of hoger onderwijs gevolgd, in vergelijking met 29.7% van de mannen (UNDP). Slechts 30% van de jongeren is actief op de arbeidsmarkt, 32.6% van de jongeren is analfabeet en/of ongeschoold. Vooral voor deze groep is het ontzettend moeilijk om een baan te vinden en om te genieten van een duurzaam leven en inkomen. Vaak gaan deze jongeren de straat op en proberen iets te verkopen of ergens in te handelen, om op die manier wat te verdienen. Sommigen belanden in een leven van misdaad en/of prostitutie, wat leidt tot een verschillende problemen, zoals tienerzwangerschappen en een stijging van de criminaliteit. Tien jaar na het einde van de burgeroorlog heeft de VN gezegd dat de massale werkloosheid onder de jeugd een grote bedreiging vormt voor de vrede en stabiliteit van het land.

Binnen deze leemte zal Schooling for Life een verschil maken. Met het ‘Skills for a Successful Future’ programma wil Schooling for Life goed opgeleide jongeren leveren aan de arbeidsmarkt van Sierra Leone. Schooling for Life zal de beroepsvaardigheden geleidelijk verbeteren en het kritisch denken stimuleren met het uiteindelijke doel om jongeren productieve leden van de samenleving te laten worden. En daarmee te helpen bij de wederopbouw en ontwikkeling van het land.

Bronnen:

undp.org
unesdoc.unesco.org
worldpopulationreview.com
sierraleone.unfpa.org
epdc.org
knoema.com

Republiek van Sierra Leone

slvlag

Motto: “Unity, Freedom, Justice”
Volkslied: High We Exalt Thee, Realm of the Free

africamap

Locatie van Sierra Leone (donkerblauw)

Hoofdstad Freetown
Officiële talen Engels
Landstalen • Temne
• Mende
• Krio
Etnische groepen • 35% Temne
• 31% Mende
• 8% Limba
• 5% Kono
• 2% Krio (Creole)
• 2% Mandingo
• 2% Loko
• 15% Others
Overheid
– President
Presidentiele constitutionele republiek
Julius Maada Bio (SLPP)
Wetgevende macht Parlement
Onafhankelijkheid
– van het Verenigd Koninkrijk
27 April 1961
Bevolking
– schatting 2016
– Dichtheid
7,090,000
93.12/km2
BBP
– Totaal
– Per hoofd van de bevolking
2016
$3.669 billion
$496.05
Munteenheid Leone (SLL)