Aanbevelingen

Schooling for Life is erg dankbaar voor alle mensen die ons steunen. Ieder van jullie draagt bij aan een betere toekomst voor jongeren die ondersteuning nodig hebben. Samen kunnen we de toekomstperspectieven van jongeren in Sierra Leone verbeteren!

Babah Tarawally

Babah Tarrawally: Sierra Leoonse columnist voor One World, een tijdschrift dat zich richt op internationale ontwikkelingen en relaties. Daarnaast is Babah schrijver en journalist met zeven jaar ervaring in het uitvoeren van ontwikkelingsprogramma’s in Afrika.

‘Ik steun Schooling for Life omdat ik geloof in onderwijs als motor voor ontwikkeling. Onderwijs is kracht, krijg de kracht en wees vrij.

In de strijd tegen werkloosheid, armoede en ongelijkheid onderstreept Schooling for Life het belang van het ontwikkelen van menselijk kapitaal door beroepsonderwijs en studiebeurzen aan jongeren in Sierra Leone aan te bieden. Doordat ze dit doen, geloof ik dat Schooling for Life een structurele oplossing biedt voor het gebrek aan getraind personeel op de arbeidsmarkt en het groot aantal werkloze jongeren in Sierra Leone. Ik geloof dat dit de jongeren niet alleen in Sierra Leone helpt, maar het helpt hen de uitdagingen van deze mondiale wereld het hoofd te bieden.’

Bahram Sadeghi

Bahram Sadeghi: televisieregisseur en schrijver van ‘Why Are You So Poor?’, een boek over de oorzaken van armoede in het armste land ter de wereld (op het moment van schrijven), Sierra Leone.

‘Ik denk dat het 2011 was toen ik Sjierly hoorde praten over het programma dat ze in Sierra Leone probeerde op te zetten. Ik herinner me dat ik getroffen werd door de eenvoud en de concreetheid achter het idee van Schooling for Life. Maar daarop dacht ik: ‘jong, blank Hollands meisje met een heel ambitieus plan. We zullen zien….’ Ik zat verkeerd met mijn scepticisme. Want in maart 2013, trof ik mezelf handelend als ceremoniemeester bij de lancering van Schooling for Life in Amsterdam in Nederland aan! Dus, beste Sjierly en alle vrijwilligers van Schooling for Life: ga door met het mooie werk dat jullie doen.’

Linda-Mae Short

Linda-Mae Short: Sierra Leoonse ondernemer en managementconsultant in Sierra Leone.

In een periode van 10 jaar ervaring bij Hitachi, Shell en Complinet, heeft Linda-Mae uitgebreide ervaring in het ontwerpen en implementeren van zakelijke oplossingen opgedaan.

In de afgelopen 2 jaar heeft Linda-Mae zich geconcentreerd op het ontwikkelen van een verandermanagementprogramma dat de capaciteit van het lokale personeelsbestand opbouwt. Samen met raadgevende partners heeft Linda-Mae een holistische benadering van het probleem ontwikkeld, door het creëren van een transformationeel model bestaande uit ‘mindset-verander’-workshops, trainingen voor basisvaardigheden gericht op sectorspecifieke eisen, als de basis voor verdere beroeps of academische opleidingen.

In dat licht ziet Linda-Mae dat Schooling for Life een unieke oplossing biedt voor de jaren van ‘hopeloze’ ervaringen bij de jongeren van Sierra Leone. ‘In een uitdagende omgeving waar traditionele manieren van begeleiding en onderwijs zijn verscheurd door oorlog en conflict, is het verfrissend om te zien dat de veel omvattende behoefte van jongeren wordt aangepakt. Waar voorheen getalenteerde jongeren vanwege gebrek aan financiering of toegang tot instituten onderwijs misten, worden ze nu buiten de gezinsstructuur gevormd en voorzien van een omgeving waar sociale vaardigheden worden gekoesterd en mentoren de volgende generatie aanmoedigen om te dromen.

‘Zonder visie is er geen wens om vooruit te komen, zonder leiderschap is er geen groei, zonder mentoren zijn er nog meer fouten om van te leren, zonder steun zijn we niet in staat om overeind te blijven en met meer organisaties als Schooling for Life, kunnen we een natie van jongeren uitdagen om mee te tellen, bekwaam en zelfvoorzienend te zijn.’