Sociale en praktische vaardigheidstraining

Schooling for Life gelooft dat het aanbieden van alleen formeel beroepsonderwijs onvoldoende is om studenten voor te bereiden op een succesvolle toekomst. Vaardigheden zoals communicatie en werkethiek zijn onvoldoende aanwezig in het formele onderwijs. Professionele kennis alleen is niet genoeg om succesvol te zijn in het leven. Het is daarnaast ook belangrijk om te weten hoe je moet communiceren, hoe je je behoort te gedragen en hoe je de kennis toepast die je leert tijdens je studie. Daarom biedt Schooling for Life jongeren een breed scala aan sociale en praktische vaardigheidstrainingen om deze vaardigheden te vergroten.

Het programma van Schooling for Life geeft aandacht aan zowel ‘hard skills’ (Engels, rekenen, computervaardigheden) als ‘soft skills’ (time management, communicatie, sociale vaardigheden en werkethiek).

Verder is het doel van Schooling for Life om nationale en internationale professionals uit te nodigen voor (een korte serie) masterclasses, om studenten zo veel mogelijk informatie te bieden vanuit verschillende achtergronden. De professionals zullen workshops geven vanuit de expertise die zij in hun eigen werkveld hebben. Ze zullen fungeren als rolmodellen, en zo de studenten motiveren hun doel te bereiken.

De combinatie van professionele kennis die is verworven via formeel onderwijs en de sociale en praktische vaardigheden, opgedaan in het Schooling for Life Skills training programma is krachtig. Het zal studenten helpen slagen in hun leven na school; zowel in professioneel als in persoonlijk opzicht.