Studiebeurzen

Voor velen is het bijna onbegrijpelijk, maar voor getalenteerde en gemotiveerde jongeren in Sierra Leone is het vaak niet mogelijk om een succesvolle toekomst op te bouwen. Simpelweg vanwege het gebrek aan financiële middelen hiervoor. Ondanks hun kwaliteiten en motivatie, hebben zij geen toegang tot onderwijs. Met als consequentie dat deze jongeren geen werk kunnen vinden. Zonder baan, kunnen jongeren geen inkomen genereren voor zichzelf, voor hun families of voor hun gemeenschap.

Dit is nog frustrerender, wetende dat er in Sierra Leone een grote vraag is naar gekwalificeerd beroepsgeschoold personeel. Sierra Leone heeft net zo hard gekwalificeerde jongeren nodig, als dat deze jongeren een baan nodig hebben. Schooling for Life ondersteunt daarom alleen jongeren in het beroepsonderwijs (geen universiteit), en daarbij alleen richtingen die relevant zijn voor de arbeidsmarkt.

Wanneer een student ondersteuning krijgt via het Schooling for Life programma, kan hij of zij zelf een studierichting kiezen. Schooling for Life zal vervolgens haar eigen onderzoek doen naar het kwalitatief beste onderwijsinstituut in Freetown. Schooling for Life zal voorzien in alle inschrijf- en bijkomende onderwijskosten van de geselecteerde studenten.