Sponsors

Het is voor ons onmogelijk om onze doelen te bereiken zonder de steun van mensen die in ons programma geloven. We willen alle onderstaande sponsors bedanken voor hun financiële bijdrage en/of andere vormen van steun.

Als u geïnspireerd bent geraakt door ons verhaal en ons programma en graag sponsor wilt worden, privé of zakelijk, dan kunt u contact met ons opnemen via info@schoolingforlife.net. We kijken ernaar uit u te ontmoeten en ons persoonlijk aan u voor te stellen.

Social Capital Foundation is een Nederlandse non-profit organisatie van betrokken filantropen die zich op duurzame wijze inzet voor reductie van wereldwijde armoede en ongelijkheid, evenals het creëren van kansen en het stimuleren van zelfredzaamheid van individuen en gemeenschappen in de breedste zin van het woord. De stichting doet dit in samenwerking met andere organisaties die zich op dezelfde doelen richten.

SCF gelooft in de ontembare menselijke energie die mensen, wanneer ze kans krijgen, zullen inzetten om middels creativiteit en vindingrijkheid, hun leven en dat van hun familie te verbeteren. Daarom ziet SCF het creëren van kansen voor mensen als dé manier om armoede en ongelijkheid te bestrijden.

SCF werkt met gemeenschappen via zorgvuldig uitgekozen en duurzame partner organisaties, waar het strategisch in investeert met tijd en middelen – zo streeft de stichting ernaar lange termijn impact te maken via oplossingen die voortkomen uit de lokale samenleving.

Stichting Latoer staat voor het toegankelijk maken van onderwijs voor iedereen die het wil en het creëren van de juiste omstandigheden voor dit onderwijs. Veel kinderen en jongeren begeven zich in situaties die weinig vooruitzicht op een hoopvolle toekomst bieden. We willen deze kinderen en jongeren in achtergestelde situaties een perspectief op de toekomst bieden. Wij steunen goede doelen die bij onze visie passen en degenen die helpen om onze omgeving een betere plek te maken. We ondersteunen Schooling for Life, vanwege hun goed doordachte visie en ons gevoel dat het onderwijs van Schooling for Life jongeren de kans op een toekomst geeft.

Africell Sierra Leone is in 2005 haar operatie gestart en is gegroeid tot het grootste netwerk met 64% marktaandeel eind 2014. Naast de groei in het abonneebestand, ligt het grote succes van Africell Sierra Leone in het in recordtijd winnen van de harten en gedachten van de mensen, en in het feit dat het een belangrijk onderdeel van de Sierra Leoonse samenleving is geworden.

Africell is enthousiast om samen te werken met Schooling for Life en zo getalenteerde en gemotiveerde jongeren in Sierra Leone de middelen te bieden om een succesvolle toekomst op te bouwen.

Africell gelooft onherroepelijk dat de kracht van een nationale economie een resultaat is van de kwaliteit van personeel en dat een belangrijk middel in het bouwen van kwalitatief personeel, kwalitatief onderwijs is.

Onnoemelijk veel rapporten en statistieken tonen het verval in de kwaliteit van het onderwijs in het land; dit verklaart Africell’s enthousiasme om betrokken te zijn bij programma’s zoals deze, om de roep om uitzonderlijk onderwijs en creativiteit onder studenten te stimuleren.

Africell steunt Schooling for Life door te voorzien in trainingsruimte en levert daarmee een garantie een stimulerende leeromgeving voor studenten in het programma te verschaffen en de nodige mediasupport om het bereik van het programma te vergroten.

De kwaliteit van leven in de wereld vergroten. Daar wil MWH4impact haar bronnen en talenten voor gebruiken.
Sinds 2007 doet MWH4impact dit door haar eigen activiteiten te ontwikkelen en door middel van het opzetten van eigen bedrijven. Aanvullend gebruikt MWH4impact haar capaciteiten om mensen en organisaties te ondersteunen die zich inzetten voor sociale verbetering.

Anonieme donateurs

We hebben verschillende stichtingen die ons sponsoren en ervoor kiezen om anoniem te blijven.