Achtergrond

Sierra Leone 445

Schooling for Life is in februari 2012 opgericht door Sjierly Pereira. Toen Sjierly in 2008 in Sierra Leone was voor haar masteronderzoek over toekomstperspectieven van jongeren aldaar, sloot ze haar onderzoeksperiode af met het werven van fondsen bij familie en vrienden in Nederland, om zo schoolgeld en andere materialen te kunnen betalen voor de jongeren die hadden meegedaan aan haar onderzoek.

De verhalen die ze had gehoord van de jongeren en van de betrokkenen hadden haar zo geraakt, dat ze bij thuiskomst besloot om een programma te creëren gebaseerd op alle informatie die ze had verzameld. Het programma moet jongeren in Sierra Leone helpen aan een betere toekomst dan dat zij zonder het programma tegemoet zien. Sjierly schreef een programma dat de drie grootste uitdagingen aanpakt waar jongeren in Sierra Leone tegenaan lopen; toegang tot onderwijs, gebrek aan professionele en sociale vaardigheden, evenals het grote tekort aan persoonlijke begeleiding.

Door studiebeurzen voor beroepsonderwijs te combineren met praktische en sociale vaardigheidstrainingen en persoonlijke begeleiding, zullen de jongeren zowel professionele als sociale vaardigheden ontwikkelen. Verder zal de persoonlijke begeleiding hun zelfvertrouwen vergroten, wat hen in het hele proces zal steunen. Schooling for Life wil bijdragen aan een leven waar iedere jongere, waar ook ter wereld, recht op heeft; een leven dat jongeren de kans geeft om zichzelf te ontwikkelen en om de doelen te bereiken waarnaar zij streven.