Schooling for Life heeft haar kantoor en programma in Sierra Leone (af)gesloten. Helaas betekent dat ook dat er geen aanmeldingen meer kunnen worden gedaan voor het Skills for a Successful Future programma.
Op deze website kunt u information vinden over wat Schooling for Life heeft bereikt in de afgelopen jaren.
We danken u voor uw interesse in Schooling for Life.
 
Met hartelijke groet,
Het Management van Schooling for Life.
 

In 2008 heeft de oprichtster van Schooling for Life onderzoek gedaan naar de toekomstperspectieven van jongeren in Sierra Leone. Naar aanleiding van dit onderzoek is het Skills for a Successful Future programma ontwikkeld: Een uniek programma dat een combinatie aanbiedt van studiebeurzen voor beroepsopleidingen, aanvullende sociale en praktische vaardigheidstrainingen en persoonlijke begeleiding.

Visie

Onderwijs stimuleert zelfontplooiing, verhoogt de zelfredzaamheid en bestrijdt armoede. Elke jongere heeft het volste recht op onderwijs en zelfontplooiing, om een stabiele toekomst op te bouwen voor zichzelf en uiteindelijk zijn of haar samenleving.

Missie

Schooling for Life heeft als doel jonge, talentvolle jongeren in Sierra Leone te ondersteunen bij het vervullen van hun recht op onderwijs en zelfontplooiing.