Persoonlijke begeleiding

Het in 2008 uitgevoerde onderzoek van de oprichtster van Schooling for Life laat zien dat er in Sierra Leone een serieus tekort is aan persoonlijke begeleiding van jongeren. Zowel de jongeren als de andere belanghebbenden in dit onderzoek beaamden dit probleem. Zij waren het er ook over eens dat dit gebrek aan persoonlijke begeleiding een groot obstakel vormt voor Sierra Leoonse jongeren om hun doelen in het leven te bereiken. Daarom beschouwt Schooling for Life de component van persoonlijke begeleiding als een essentieel onderdeel voor het succes van het programma.

Elke student zal eens per twee weken, drie kwartier tot een uur aan persoonlijke begeleiding krijgen. Tijdens de eerste sessie zal elke student gevraagd worden om persoonlijke ontwikkelingsdoelen te formuleren. Deze doelen zullen dan gedurende het jaar worden uitgewerkt. Studenten zullen ook begeleid en gestimuleerd worden om problemen aan te pakken die zich voordoen tijdens hun studie. Het beoogde resultaat is dat studenten hebben geleerd om hun eigen doelen te ontwikkelen en te behalen en zullen daardoor het programma met een groter gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen verlaten.

STAGES

Een belangrijk deel van de persoonlijke begeleiding richt zich op de overgang van onderwijs naar het professionele leven. Om deze overgang verder te begeleiden, ondersteunt Schooling for Life de studenten in het vinden van een stage na hun studie, waar kennis en praktijkervaring samenkomen. Schooling for Life zal tijdens de stage in direct contact blijven met de studenten en de werkgevers.

Schooling for Life wil de overgang van student naar het professionele leven zo makkelijk mogelijk maken. Door de student voor te bereiden op het leven na school, door middel van stages, persoonlijke begeleiding, vaardigheidstraining en formeel onderwijs, zal de geslaagde student succesvol kunnen participeren in zijn/haar omgeving, een positieve bijdrage leveren aan haar/zijn familie en daarnaast aan zijn/haar gemeenschap.